บริการเผาศพ

Afterlife Funerals is a family owned and operated funeral home providing independent personalised funerals services throughout the greater Sydney area. Services include cremation, burial, repatriation, and pre planning. Management and staff are available 24/7, 365 days per year. Our brands include: Breana Liu Funeral Services, LGBTI Funerals, Funeral Associates, White Lily Funerals, Antyesti Funeral Services, Indigenous Ceremonies, Island Repatriations, Zoolatry Pet Crematorium & Funeral Fund Australia. Phone 1300273262 www.afterlifefunerals.com.au


No Service No Attendance Package

ไม่มีบริการไม่มีการเข้าร่วม 

Phone Consultation
ปรึกษาทางโทรศัพท์
Administration Fees
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
Transfers*
โอนย้าย
Mortuary Care
การดูแลศพ
Cremation at Macarthur Grange Crematorium
ฌาปนกิจที่เมรุมาอาเธอร์ เกรนจ์
Enviro Coffin - Standard or Oversized
โลงศพ Enviro - มาตรฐานหรือขนาดใหญ่
Registration of Death
ทะเบียนมรณะ
Death Certificate issued by Births, Deaths and Marriages
ใบมรณะบัตรออกโดยการเกิด การตาย และการแต่งงาน

$1795

*Transfers from residential premises, nursing homes, after hours and regional areas will incur an additional fee. A secondary transfer fee maybe applicable if the regular attending doctor isn’t available at the time of death to certify the cremation papers.

*การถ่ายโอนจากสถานที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล หลังเวลาทำการ และพื้นที่ส่วนภูมิภาคจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนสำรองหากไม่มีแพทย์ประจำอยู่ ณ เวลาที่เสียชีวิตเพื่อรับรองเอกสารการเผาศพ-------

 
Afterlife Funerals is a family owned and operated funeral home providing independent personalised funerals services throughout the greater Sydney area. Services include cremation, burial, repatriation, and pre planning. Management and staff are available 24/7, 365 days per year. Our brands include: Breana Liu Funeral Services, LGBTI Funerals, Funeral Associates, White Lily Funerals, Antyesti Funeral Services, Indigenous Ceremonies, Island Repatriations, Zoolatry Pet Crematorium & Funeral Fund Australia. Phone 1300273262 www.afterlifefunerals.com.au

Viewing Package

บริการดูศพก่อนเผา

Phone Consultation 

ปรึกษาทางโทรศัพท์
Administration Fees (Monday - Friday)
ค่าดำเนินการ (จันทร์ - ศุกร์)
Transfers*
โอนย้าย
Doctors Papers
เอกสารแพทย์
Mortuary Care*
การดูแลศพ
Richmond Coffin - Standard or Oversized - Matt Teak
โลงศพริชมอนด์ - มาตาฐานหรือขนาดใหญ่ - ไม้สัก
Viewing at Macarthur Grange Crematorium (1 Hour) Max 12 People
รับชมที่ Macarthur Grange Crematorium (1 ชั่วโมง) สูงสุด 12 คน
Cremation at Macarthur Grange Crematorium
ฌาปนกิจที่เมรุมาอาเธอร์ เกรนจ์
Registration of Death
ทะเบียนมรณะ
Death Certificate issued by Births, Deaths and Marriages
ใบมรณะบัตรออกโดยการเกิด การตาย และการแต่งงาน
$2995

Options
ตัวเลือก
Flowers, Urns, Coffin,
ดอกไม้, โกศ, โลงศพ,

Witness Insertion of Coffin into the Cremator
ครอบครัวสามารถชมการใส่โลงศพในเครื่องเผาศพได้

*Transfers from residential premises, nursing homes, after hours and regional areas will incur an additional fee. A secondary transfer fee maybe applicable if the regular attending doctor isn’t available at the time of death to certify the cremation papers.
*การถ่ายโอนจากสถานที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล หลังเวลาทำการ และพื้นที่ส่วนภูมิภาคจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนสำรองหากไม่มีแพทย์ประจำอยู่ ณ เวลาที่เสียชีวิตเพื่อรับรองเอกสารการเผาศพ-------

Afterlife Funerals is a family owned and operated funeral home providing independent personalised funerals services throughout the greater Sydney area. Services include cremation, burial, repatriation, and pre planning. Management and staff are available 24/7, 365 days per year. Our brands include: Breana Liu Funeral Services, LGBTI Funerals, Funeral Associates, White Lily Funerals, Antyesti Funeral Services, Indigenous Ceremonies, Island Repatriations, Zoolatry Pet Crematorium & Funeral Fund Australia. Phone 1300273262 www.afterlifefunerals.com.au


Attending Service Package

แพ็กเกจบริการเต็มรูปแบบ

In-Home Consultation
ให้คำปรึกษาที่บ้าน
Administration Fees (Monday - Friday)
ค่าดำเนินการ (จันทร์ - ศุกร์)
Transfers*
โอนย้าย
Doctors Papers
เอกสารแพทย์
Mortuary Care*
การดูแลศพ
Richmond Coffin - Standard Size - Gloss (4 Colours)
โลงศพริชมอนด์ - ขนาดมาตรฐาน - เงา (4 สี)
Fresh Flowers for the Coffin
ดอกไม้สดสำหรับโลงศพ
Viewing of the Body within the Funeral Service Time
ตรวจดูพระศพภายในเวลาฌาปนกิจ
Celebrant / Clergy
นักบวช / นักบวช
Registration of Death
ทะเบียนมรณะ
Death Certificate issued by Births, Deaths and Marriages
ใบมรณะบัตรออกโดยการเกิด การตาย และการแต่งงาน
$3995 + เช่าสถานที่ ( 45 นาที่ ) + ค่างานศพ

Options
ตัวเลือก
Guest Signature Book, Additional Flowers, Urns,
Coffin, Hearse, Funeral Stationery, Video Tributes,
Added Time for Private Viewings, Extended Chapel Hire,
Alternate Venue Hire, Witness Insertion of Coffin into the Cremator
สมุดลายเซ็นแขก ดอกไม้เพิ่มเติม โกศ
โลงศพ, รถบรรทุก, เครื่องเขียนงานศพ, วิดีโอบรรณาการ,
เพิ่มเวลาสำหรับการดูแบบส่วนตัว, เช่าโบสถ์แบบขยาย,
เช่าสถานที่สำรอง ครอบครัวสามารถชมการใส่โลงศพในเครื่องเผาศพได้

*Transfers from residential premises, nursing homes, after hours and regional areas will incur an additional fee. A secondary transfer fee maybe applicable if the regular attending doctor isn’t available at the time of death to certify the cremation papers.
*การถ่ายโอนจากสถานที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล หลังเวลาทำการ และพื้นที่ส่วนภูมิภาคจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนสำรองหากไม่มีแพทย์ประจำอยู่ ณ เวลาที่เสียชีวิตเพื่อรับรองเอกสารการเผาศพ

Venue Hire (45 Minutes) + Cremation Weekdays Saturday
灵堂费用(45分钟)+ 火化费 周一至周五 周六
All Souls Chapel (Rookwood) $950 $1330
Macquarie Park Cemetery and Crematorium (Macquarie Park) $1245 $1775
Eastern Suburbs Memorial Park (Matraville) $1365 $2765
Woronora Memorial Park (Sutherland) $1365 $2765
Forest Lawn (Leppington) $1386 $2035
Pinegrove Memorial Park (Minchinbury) $1386 $2035
Castlebrook Memorial Park (Rouse Hill) $1386 $2035
Northern Suburbs (North Ryde) $1386 $2035
Rookwood Memorial Gardens (Rookwood) $1430 $2035
Rookwood Catholic (Rookwood) $1451 $2041

โลงศพ

เรามีโลงศพหลากหลายให้เลือกในราคาที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณเลือก

เรียกดูโลงศพของเรา
 

ติดตามเรา